Home

Portfolio

Ming Klots is werkzaam als freelance User Experience Designer en Managing Consultant van Burntheweb

› Download curriculum vitae (nl, pdf)

+31 (0)6 17142265
Info@ming.nl

“User centered design means understanding what your users need, how they think, and how they behave.”

Portfolio

Onderstaande informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Hierbij is rekening gehouden met de privacy van opdrachtgevers. Mocht u als (vroegere) opdrachtgever bepaalde passages toch liever niet op deze site zien, deze onderdelen zullen na melding onmiddellijk worden verwijderd.

 

KapitaalKonnekt
Periode

2008

Bedrijf KapitaalKonnekt
Functie Senior Interactiondesigner / Conceptontwikkelaar
Project Siteconcept en Interactie Ontwerp KapitaalKonnekt website  en applicatie

Kapitaalkonnekt wijst MKB's de weg naar financiering

Site waarop ondernemers online kunnen zien of er mogelijkheden zijn om bedragen vanaf 25.000 tot 1 miljoen euro te lenen.
Vraag: Zorg dat de ondernemer via de vragen van de applicatie snel een antwoord krijgt.

Intensief traject van scenario ontwikkeling en prototyping heeft geleid tot gestroomlijnde applicatie. De applicatie leidt de aanvrager met behulp van vragen en cijferwerk door zijn plan heen en maakt de aanvragen concreet. Zo krijgt de ondernemer snel antwoord op de vraag of zijn plannen haalbaar zijn.

 

OxfamNovib
Periode 2007
Bedrijf OXFAM NOVIB
Functie Senior Interactiondesigner / Conceptontwikkelaar
Project Concept en ontwikkeling nieuw intranet NOVIB / KIC portal

OxfamNovib wilde op basis van SAP-Portal technologie voor de gehele organisatie een nieuw intranet opzetten. Hiernaast moest er online concept worden ontwikkeld waarmee Oxfam Novib gerelateerde organisaties onderling kennis konden uitwisselen.

Aanpak OxfamNovib intranet: Consultancy traject uitmondend in uitgebreide analyse naar informatieaanbod, organisatiestructuur en applicatie aanbod binnen Oxfam Novib. Op basis van scenarios en interviews werd informatieaanbod in kaart gebracht. Hiernaast speelde bij de consultering het creëren van “awareness” en begeleiding bij het change traject binnen de organisatie een belangrijke rol. Uiteindelijk werden op basis van de conclusies uit de analyses het concept en de structuur van de nieuwe portal samen met OxfamNovib ontwikkeld.

Tevens verantwoordelijk voor uitdragen nieuwe brand-identity in de portal. Op basis van nieuwe brand-identity moest een functioneel en aansprekend beeldconcept worden ontwikkeld waarin de in de conceptfase gedefinieerde functionaliteit tot uitdrukking kwam.

 

Essent
Periode 2007, 2008
Bedrijf Essent
Functie Senior Interactiondesigner
Project Concept en interactieonwerp navigatie Essent.nl

Verantwoordelijk voor ontwikkelen nieuwe navigatie Essent.nl. Consultancy en user experience design Essent selfservice applicaties. Advies en interactie ontwerp campagnes.


Essent.nl

 

CVZ (Intranet)
Periode 2006
Bedrijf CVZ
www.cvz.nl
Functie Interactiondesigner
Project Concept en ontwikkeling kennismanagement website

Het College voor Zorgverzekeringen wilde haar intranet inzetten als platform voor een kennismanagement. Hiervoor wordt een online concept ontwikkeld waarmee medewerkers hun kennisgebieden, ervaring en opleidingsgegevens kunnen toevoegen. Deze gegevens moeten met elkaar gerelateerd worden en doorzocht en gevonden kunnen worden.

Fase 1: Analyse en advies met als resultaat concept online kennismanagement applicatie. Voor het vaststellen van de requirements en het ontwikkelen van de gebruikersinterface van dit systeem zijn ondermeer een rapid prototyping traject en verschillende card sorting sessies ingezet.

Fase 2: Ontwikkeling applicatie waarmee alle gegevens moeten met elkaar gerelateerd werden en doorzocht en gevonden konden worden.

 

INSINC
Periode 2006, 2007, 2008
Bedrijf INSINC
Functie Conceptontwikkelaar / Senior Interactiondesigner
Project Restyle PQR Website

PQR wilde haar website integreren met de nieuwe huisstijl. De al eerder ontwikkelde website functioneerde goed in het bedrijfsproces. Uitgangspunt was daarom om alle succesvolle elementen uit de huidige site te behouden  en deze te plaatsen in de nieuwe look & feel. Hiernaast werden voor een aantal onderdelen nieuwe applicaties ontwikkeld.

 

www.insinc.nl

 

HIP TV
Periode 2006
Bedrijf HIPTV
www.hiptv.nl
Functie Consulant / Senior Interactiondesigner
Project Concept en ontwikkeling Pecoma website

HIPTV levert streaming content op de PC. HIPTV zelf levert via haar website content middels een aantal kanalen. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het HIPTV crossmedia brand en concept, het ontwikkelen, design en opzetten diverse HIPTV kanalen.
Hiernaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling van aantal sites gebaseerd op het HIPTV  format, (ondermeer Grolschmusic)

Outloud
Periode 2006, 2007, 2008
Bedrijf Stichting outloud
Functie Senior Designer / Interactiondesigner
Project Design en interactieontwerp outloud website

Outloud.tv: the father of Youtube and the granddad of Current.TV. Outloud TV brengt video-sharing een stap verder door het toevoegen van een rechtstreekse koppeling tussen internet en televisie. Video's ge-upload naar Outloud worden overgedragen naar de televisie, straat-schermen, festivals, scholen en culturele locaties, zoals musea, galeries clubs en nog veel meer.

Verantwoordelijk voor design, interactieonwerp en doorontwikkeling

www.outloud.tv

 

DNB
Periode

2004, 2005

Bedrijf De Nederlandsche Bank
Functie Senior Interactiondesigner / conceptontwikkelaar
Project CD-rom en website Echtheidskenmerken

Ontwikkeling van concept en realisatie van CD-rom en Flash applicatie voor de Nederlandsche Bank waar alles op staat dat gebruiker moet doen om bankbiljetten op echtheid te controleren. Op interactieve wijze kunnen gebruikers alle gangbare biljetten op verschillende manieren bekijken en testen op echtheid. Het project dat voornamelijk in Flash werd uitgevoerd heeft veel publiciteit gekregen en is zowel door gebruikers als DNB goed ontvangen.

 

DNB Echt of Vals applicatie

PQR
Periode 2006, 2007
Bedrijf PQR
Functie Interactiondesigner
Project Restyle PQR Website

Nieuwe webpprecence en online verkoopkanaal PQR.

www.pqr.nl

 

SPIRIT
Periode 2005
Bedrijf Jeugdzorginstelling Spirit (voorheen SaC-Amstelstad)
Functie Conceptontwikkelaar / designer
Project Concept en ontwikkeling Spirit website

Spirit is een jeugdzorginstelling met ruim 900 medewerkers. Voor deze organisatie werd een geheel nieuwe online strategie en website bedacht en uitgewerkt. Zowel bij het ontwikkelen van de nieuwe huisstijl als de communicatiestrategie heeft het online concept een belangrijke rol gespeeld.

Uitgangspunt was dat door middel van de nieuwe website Spirit haar publiek en geïnteresseerden extra services en snellere dienstverlening moet kunnen bieden.

Ook werden verschillende onderdelen van het dagelijkse werkproces geïntegreerd in het online concept. Het creëren van draagvlak voor deze organisatorische veranderingen was hierbij essentieel.


www.spirit.nl

 

CVZ (MedicijnKompas)
Periode 2005
Bedrijf College voor zorgverzekeringen (CVZ)
Functie Interactiondesigner
Project Website Medicijnkostenhttp://www.cvzkompassen.nl

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)wilde Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een webapplicatie ontwikkelen waarmee consumenten de prijzen van verschillende medicijnen van verschillende fabrikanten kunnen vergelijken.

Om dit te bewerkstelligen moesten een groot aantal interactie- en functionaliteits-vraagstukken worden opgelost. Niet alle medicijnen kunnen worden vergeleken en er moest in het functioneel ontwerp rekening worden gehouden met (soms tegenstrijdige) belangen van consumenten en aanbieders.

Uiteindelijk is er een functioneel en grafisch ontwerp opgeleverd waar vertegenwoordigers van alle partijen zich uitstekend in konden vinden. Het concept is goed ontvangen dat het als uitgangspunt zal worden gebruikt voor een door het ministerie te ontwikkelen gezondheidsportaal.

CVZKompassen.nl

 

Speurders
Periode 2005
Bedrijf Telegraaf ICT Media
Functie Senior Interactiondesigner
Project Speurders Online

Lead interactieontwerp, design en consultancy  bij het opzetten van Speurders Online. Doelstelling was om de Telegraaf online marktleider te maken. Hiervoor moest een zeer toegankelijke en snelle website worden opgeleverd waarin gebruiksgemak en helderheid voorop stonden.

Missie: Conversie verhogen door de gebruiksvriendelijkheid van de Speurders website optimaliseren binnen de beperkingen van de IT architectuur. Ontwikkelen van één consistente stijl en beleving voor de verschillende  websites.

Tactiek: Op zeer korte termijn werden de belangrijkste processen, gebruikersgroepen en usability knelpunten in kaart gebracht.
Op basis van de geanalyseerde mogelijkheden werd voorgesteld welke wijzigingen en verbeteringen konden worden doorgevoerd zonder het lopende proces te vertragen.

Resultaat: Binnen de gestelde deadlines werden een aantal belangrijke conversieverhogende verbeteringen gerealiseerd in de structuur van de website en in de schermopbouw van de pagina’s.
Processen als het invoeren van advertenties verlopen aantoonbaar sneller en efficiënter
Integratie verschillende platforms heeft geleid tot meer consistentie
Speurders.nl heeft binnen de gestelde tijd een het door Telegraaf ICT Media gewenste marktaandeel veroverd.

Tevens  als designer ondersteuning geleverd bij diverse andere Telegraaf websites (Autotelegraaf en de Reiskrant).

www.speurders.nl

 

ANWB
Periode 2005
Bedrijf ANWB
www.anwb.nl
Functie Artdirector/ Senior Interactiondesigner
Project Design en advies bij ontwikkeling websites

Ontwikkeling concept  en Lead interactie ontwerp bij ontwikkeling websites voor alle magazines uitgebracht door de ANWB (oa, Kampioen, Waterkampioen, ProMotor, Buitenleven)

De tijdschriftenuitgeverij van de ANWB wenste een multimediale uitgeverij te worden. Doelgroep onderzoek wees uit dat aantal specifieke online magazines de concurrentiepositie en de lezers- en ledenbinding versterkt zou kunnen versterken. Op basis van de onderzoeksresultaten en intensief consultancy traject werd het concept ontwikkeld voor aantal robuuste, onderhoudbare websites voor de 8 bladen van de uitgeverij.

 

www.anwb.nl

 

ILDolce
Periode 2007
Bedrijf PQR
www.pqr.com
Functie Artdirector/ Senior Interactiondesigner
Project Website en online campagne

Complete online precence voor Nederlands jeansmerk. Concept en design

 

Shell Nederland
Periode 2005
Bedrijf Shell Nederland
Functie Conceptontwikkelaar
Project Online educatief platform

Concept en ontwikkeling online campagnes en educatief platform veiligheid op de werkvloer

 

Rabobank
Periode 2005
Bedrijf Rabobank Nederland
Functie Conceptontwikkelaar / Projectleider
Project Restyle PQR Website

De Rabobank voert een geautomatiseerd verrekeningssysteem voor het internationale betalingsverkeer, en met de Rabobank een aantal andere banken. De bank was op zoek naar een middel waarmee het product gepresenteerd kon worden en dat tegelijk zorgde voor onderscheiding van medeaanbieders. 

De ontwikkelde CDpRom zorgde voor het verschil. In deze tak van de bankwereld bleek het gebruik van multimedia nieuw. De presentatie op cd kan door een accountmanager worden gebruikt, maar is door stukjes video, voice-over en een interactiemechanisme ook door een klant zelf door te nemen.

 

Pecoma
Periode 2007
Bedrijf Pecoma
www.pecoma.nl
Functie Interactiondesigner
Project Concept en ontwikkeling Pecoma website

Voor Pecoma werd een nieuwe website ontwikkeld en tevens een contentmanagement oplossing geïmplementeerd. De vraag was om de niuwe brandidentity van Pecoma te vertalen naar een heldere en transparante vormgeving. De site is gericht op twee doelgroepen: (potentiële) medewerkers en klanten.

 

ABN AMRO
Periode 2006
Bedrijf ABN AMRO
Functie Senior Designer
Project Ontwikkeling marketingconcept en online actie

Voor deze online marketingactie werden verschillende mediatypen gecombineerd en op elkaar afgestemd. (oa actiewebsite en direct-mail campagne). Admirals-kaartjes werden hierin ingezet als marketinginstrument